งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ เทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ เทศบาลตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นายวีระศักดิ์ ลุนสูงยาง ปลัดอำเภอสมเด็จ ผู้แทนนายอำเภอสมเด็จ กล่าวเปิดงาน นายอาคม อุทโท นายกเทศมนตรีมหาไชย กล่าวแสดงความยินดี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 154 ครอบครัว เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม