งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ วัดอลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายมันเฟรด ฟริ้ง และนางปราณี ฟริ้ง เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงาน นายภาษิต ศิริมาลัย ผู้อำนวยการโครงการฯ ภาคกลาง เป็นผู้แบ่งปันเนื้อหาและให้การอบรมหลักสูตร “พรมงคลสมรสกับครอบครัวอุดมคติ” ปาฐกถาพิเศษ โดย นายเดเมี่ยน ดังคลี่ย์ (Mr. Damian Dunkley) ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขต 1 นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา กล่าวเปิดงาน นายวงเทพ เขมวิรัตน์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายสนม ผิวงาม นายกพุทธสมาคม และประธานผู้สูงอายุจ.สมุทรสงคราม กล่าวแสดงความยินดี
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ทั้งที่มาเป็นคู่สามีภรรยา และเป็นตัวแทนครอบครัวมาคน เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม