สอนศิลปวิชาชีพชุมชน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 และ 24 ธันวาคม มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดสุรินทร์ โดยนางพิลาวัลย์ ดวงฉ่ำ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร การสอนศิลปวิชาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน เสริมสวย การตัดผม การดัดผม ให้กับชาวบ้านในชุมชน หมู่ 1 ตำบลหนองบัว และ หมู่ 1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 21 คน