มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์  ณ ห้องประชุม รพ.สต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-10.20 น. ดร.รณชิต และนางนวลจันทร์ พุทธลา ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้นำคณะเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์  ณ ห้องประชุม รพ.สต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับโดย นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ ได้กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบันได้ดูแลเป็นอย่างดี ต้องเฝ้าระวังให้เขาอยู่ในสถานที่กักตัวตลอดเวลา และต่อเนื่องด้วยการบรรยายวิสัยทัศน์ของสหพันธ์ครอบครัวฯ โดย ดร.รณชิต พุทธลา และนางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านได้ให้กำลังใจต่อการทำงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว แม้ในสถานการณ์วิกฤตเราเองก็มีการติดตามผลความคืบหน้าจากครอบครัวที่ได้เข้าร่วมงานรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่จัดการประชุมครอบครัวกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสารการจัดประชุมออนไลน์ โดยขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของทุกท่านและครอบครัวของท่าน ภายหลังจากการประชุม นางบันเทา ราตรีหว่าง กำนันตำบลภูแล่นช้าง ได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณและอบอุ่นมากที่ทางมูลนิธิฯ ได้มามอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ และ นางนิรมล จันทะลา ผอ.รพ.สต.ภูแล่นช้าง กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นอย่างยิ่งที่นำหน้ากากอนามัยและถุงมือยางมามอบให้ทางรพ.สต.ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และทันท่วงทีที่จะใช้เพื่อดูแลคัดกรองผู้ป่วยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ผู้นำชุมชน วันนี้รู้สึกดีใจมากอบอุ่นในบรรยากาศเครือญาติและขอบคุณที่ท่านได้มาร่วมในการแบ่งปันที่นี่ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น