งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ ศาลาวัดหมู่ 3 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายมนัสต์ ศิริสุข เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นางสาวสุภา แสงสุริยะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน อ.เมืองมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 135 ครอบครัว (178 คน) เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม