มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาดและ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

2 กัยายน 2564 เวลา 10.00 น. โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" ส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว นำไปซึ่งความมั่นคงและผาสุขของชุมชน ภายใต้มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะ เดินทางเข้าพบนายกทต.หัวนาคำ,คณะผู้บริหาร,ผอ.รพสต.,กำนัน,ผญบ.
และอสม. เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 เทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

และเวลา 13.00 น. เดินทางเข้าพบนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท,ท้องถิ่นอำเภอ,คุณหมอและพยาบาล ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับฟังสถานการณ์ชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และสถานการณ์ของผู้ป่วยโควิด-19 ของอำเภอท่าคันโท