งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์(SML) หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ท่านประธานเดเมียน ดังคลีย์และภรรยา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เอเชียแปซิฟิก1 เป็นประธานผู้ประกอบพิธี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นผู้ให้การบรรยาย นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวเปิดงาน นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศบาลตำบลกุดหว้าและภรรยา กล่าวแสดงความยินดี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 269 คน เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม