ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร รณชิต พุทธลา คุณเดวิด แมคแลคแลน พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ท่านได้กล่าวถึงความกตัญญูคือพื้นฐานของคนดี สร้างครอบครัวที่ดี และควรปลูกฝังความกตัญญูให้กับเยาวชน ทั้งนี้ท่านพร้อมให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อขยายโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป