งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ท่านประธานเดเมียน ดังคลีย์และภรรยา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เอเชียแปซิฟิก1 เป็นประธานผู้ประกอบพิธี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นผู้ให้การบรรยาย ปลัดอาวุโสอำเภอสมเด็จ กล่าวเปิดงาน นางวาสนา นางาม รองนายกทต.ผาเสวยและกำนัน กล่าวแสดงความยินดี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 165 ครอบครัว 197 คน เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม