มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" ส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว นำไปซึ่งความมั่นคงและผาสุขของชุมชน ภายใต้มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดย นางพวงทอง ทรงเจริญ นายกเทศนมตรีตำบลขมิ้น นายคมจิตร อรัญถิตย์ ปลัดเทศบาลตำบลขมิ้น พร้อมคณะผู้บริหารทั้งหมด 20 ท่าน ร่วมกิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย นายกทต.ขมิ้น แบ่งปันสถานการณ์การทำงานในตำบลที่ทุกภาคส่วนมีความร่วมแรงร่วมใจกันในการดูแลชุมชน

และเวลา 11.30 น. เดินทางไปยังเทศบาลตำบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยให้กับตำบลภูดิน โดยมีนายเดิม บทมาตร รองนายกทต.ภูดิน นายสันติ กมลคร ผอ.รพ.สต บ้านเหล่าหลวง พร้อมคณะท่านปลัดและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลภูดินกล่าวขอบคุณทางมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ที่ได้นำอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้ทางตำบลภูดิน และจะนำมอบหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

คณะตัวแทนมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข มีการแบ่งปันความรู้สึกและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยท่านดร.รณชิต พุทธลา ได้แนะนำมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ วิสัยทัศน์ การทำงาน ของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ครอบครัว และคุณนวลจันทร์ พุทธลา ได้กล่าวถึงโครงการ รับพรนานาศาสนาที่เคยจัดที่ในพื้นที่ตำบลขมิ้น และตำบลภูดิน หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ดีขึ้น ทางมูลนิธิฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคีฯ" ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ