มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

14 กรกฎาคม 2564 ดร.รณชิต และนางนวลจันทร์ พุทธลา ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้นำคณะเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ โดย น.ส.วิภาวี บุญเรือง นายก เทศบาลตำบลกุดสิม ซึ่งท่านได้แสดงความรู้สึกขอบคุณต่อน้ำใจจากมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ โดยจะนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่มีความจำเป็นที่กักตัวอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ต่อด้วยกิจกรรมการบรรยายวิสัยทัศน์ของสหพันธ์ครอบครัวฯ โดย ดร.รณชิต พุทธลา และนางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านได้ให้กำลังใจต่อการทำงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว แม้ในสถานการณ์วิกฤตเราเองก็มีการติดตามผลความคืบหน้าจากครอบครัวที่ได้เข้าร่วมงานรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่จัดการประชุมครอบครัวกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสารการจัดประชุมออนไลน์ โดยขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านและครอบครัวของท่าน ภายหลังจากการประชุมได้มีตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกชื่นชมการทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของทีมงานสหพันธํครอบครัวฯ ซึ่งเป็นการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี มีความอบอุ่นมากๆ รู้สึกประทับใจ เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน