เข้าพบ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคุ้มเก่า จังหวัดกาฬสินธ์ เพื่อหารือการจัดงาน “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางเข้าพบ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคุ้มเก่า พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานผู้นำตำบล ณ ห้องประชุม อบต.คุ้มเก่า เพื่อประชุมหารือกำหนดการจัดงาน “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ภายใต้โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" ส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว นำไปซึ่งความมั่นคงและผาสุขของชุมชน ซึ่งได้การตอบรับที่ดี ทั้งยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีจากผู้นำชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการและกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบ