มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ รพ.สต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

13 กรกฎาคม 2564 ดร.รณชิต และนางนวลจันทร์ พุทธลา ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้นำคณะเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ รพ.สต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยท่านได้ให้การบรรยายวิสัยทัศน์ของสหพันธ์ครอบครัวฯ และได้ให้กำลังใจต่อผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว แม้ในสถานการณ์วิกฤตตอนนี้อำเภอยางตลาดมีผู้ติดเชื้ออันดับ1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดเชื้อวันนี้จำนวน 109 คน โดยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตำบลหนองอิเฒ่าในวันนี้มีจำนวน 9 คน ด้วยความปรารถนาดีจากสหพันธ์ครอบครัวฯ จึงมามอบให้ด้วยความห่วงใย แม้ไม่มากแต่เรามาด้วยใจที่รักและห่วงใยกัน ขอให้ทุกคนมีจิตใจในการดูแลรักษาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยกัน เมื่อเราไม่ประมาทก็ปลอดภัยจากโควิดได้ ขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน