งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ ศาลาวัด หมู่ 10 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายมนัสต์ ศิริสุขนิวาส เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นายอาจารย์วรากร สำอาง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และนางอารียา เรทุย่า ผู้อำนวยการสหพันธ์ครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้การบรรยายอบรม นายสลิด กาสีแพง กำนันตำบลกุดใส้จ่อกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 ครอบครัว 95 คน เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม