มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางเข้าพบ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานผู้นำตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อมอบหน้ากากอนามัย และประชุมหารือกำหนดการจัดงาน “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ” ภายใต้โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" ส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว นำไปซึ่งความมั่นคงและผาสุขของชุมชน ซึ่งมีการตอบรับและกำหนดการจัดงานในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์