ส่งมอบถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในแม้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แต่ทีมเราในแนวหน้ากาฬสินธุ์ นำโดย ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวรับพรในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม