องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   วีดีโอ
วิดีทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯ
และโครงการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนา เพื่อสันติภาพ
สรุปงานฉลองรับพรฯ ปี 2012-2013 (7 ครั้ง) 
โครงการครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรัก
ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 
วีดีโอองค์กรเพิ่มเติม....
 
 
   สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทีมงานสหพันธ์ครอบครัวฯ จ.บุรีรัมย์ มอบไข่ไก่ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับชุมชนครอบครัวรับพร ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาทุกข์สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ทีมงานสหพันธ์ครอบครัวฯ จ.มหาสารคาม มอบไข่ไก่ และมอบทุนให้กับชาวบ้าน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาทุกข์สถานการณ์โรคระบาด Covid-19

สัมมนา"หลักสูตรพัฒนาผู้นำ โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" วันที่ 16-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อบรมค่ายผู้นำนานาชาติเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อบต.ตำบลสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี : งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สัมมนา"หลักสูตรพัฒนาผู้นำ โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" วันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สัมมนา"หลักสูตรพัฒนาผู้นำ โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี" วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการ "สร้างชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบ เพื่อสันติภาพ" วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ต.ศรีสุข และศาลาประชาคม บ้านรัฐราษฏร์พัฒนา ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ต.หนองเหล็ก
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันศุกร์์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิศัย จ.มหาสารคาม

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

“ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง” ครั้งที่ 4 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ตำบลหนองหิน อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ตำบลหนองหิน อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 หอประชุม อบต.บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี  อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 หอประชุม อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี":งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ณ หมูบ้านสันติธรรม ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่สะเรียง

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาพิเศษ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” ระดับ 2วันที่ 6-8 เมษายน 2561ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”: งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร UCF หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานความคืบหน้า HOME  GROUP จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...

รายงานความคืบหน้า HOME  GROUP จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงานโครงการ
PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

วันศุกร์ ที่ 18  พฤศจิกายน 2559 โครงการ PURE LOVE จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ หอประชุมตะโกราย 2 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี ผู้เข้าร่วมโครงการมาจาก 16 สถานศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 968 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 12 กันยายน 2559 โครงการ PURE LOVE จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคามผู้เข้าร่วมจำนวน 2700 คนจากสถาศึกษาในต่างๆ จาก 16 สถาบัน ในจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 กันยายน 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ สนามธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม(ไอโมบายสเตเดียม ) จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5,300 คน จากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 27 แห่ง  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 3 แห่ง และ ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง จากจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม2559 สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม
ได้จัดงาน "การสัมมนาพิเศษผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัว
และชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ" ให้กับผู้นำภาคส่วนราชการและผู้นำชุมชน
ณโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าร่วม 646 คน จาก 13 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาพิเศษ“ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” ให้กับผู้แทนครอบครัวผู้นำชุมชน จำนวนผู้เข้ารวม 128 คนจาก 9 จังหวัดในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังเพิ่มเติม.....

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา