องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 3
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 17 สิงหาคม 2556
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จ.สกลนคร ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 350 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.เมือง จ.ตราด 8 มิถุนายน 2556
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลเมืองตราด จ.ตราด ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ตราด มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 101 คู่
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” 10 - 11 พฤษภาคม 2556
ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัด โครงการ “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ณ โรงเรียนโคกมะลิ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิทธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคู่สามี-ภรรยา  60 ครอบครัวและลูกๆเด็กนักเรียนเข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬาซึ่งจัดหาทุนสนับสนุนซื้อ อุปกรณ์โดยกลุ่มบัณฑิตอาสาสานฝัน จำนวน 35 คน
อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 2-3 กุมภาพันธุ์ 2556 

ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธุ์ 2556 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการงานฉลองรับพร มงคลสมรส นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 672 คู่

อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 25-26 มกราคม 2556 

ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรส นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 409 คู่

อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.เมือง จ.นครปฐม 20 มกราคม 2556 

ในวันที่ 20 มกราคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ จ.นครปฐม ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 300 คู่

อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา6 มกราคม 2556

ในวันที่ 6มกราคม 2556สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนา เพื่อสันติภาพ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 500 คู่

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว  28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 , 24 ธันวาคม, 28 ธันวาคม 2555

จัดสัมมนาสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแต่งงาน ที่ประสบ ความสำเร็จ ประจำปี 2555  ณ ห้องประชุม อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555  มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 25 คน  วันที่ 24 ธันวาคม 2555  มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 18 คน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555  มีเยาวชนหนุ่มสาว เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมการเตรียมตัวเพื่อสร้างครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ 1- 4 มิถุนายน 2555, 8 - 10 ธันวาคม 2555

จัดสัมมนาสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว คู่รัก  เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสร้างครอบครัว ที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี 2555  ณ ห้องประชุมอาคารยูซี กรุงเทพมหานคร   ในวันที่ 1-4มิถุนายน 2555  มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วม สัมมนาจำนวน 13 คนครั้งที่ 2 ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2555  มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วมสัมมนาจำนวน  5 คน

อ่านเพิ่มเติม...
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ จ.เชียงใหม่  23 ธันวาคม 2555

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลหางดง จ.เชียงใหม่มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 400 คู่

อ่านเพิ่มเติม...
 
Page 3 of 8
Prev 5 4 3 2 1 Next
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา