องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมา หน้า 1
 การอบรมสำหรับครอบครัวรับพร 23 มีนาคม 2555 , 5 พฤษภาคม 2555
สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดการอบรมสัมมนา 3 วัน หัวข้อ” ครอบครัวคือประตูสู่สวรรค์” ให้กับสมาชิกที่ผ่านกิจกรรมฉลองการ รับพร นานาศาสนาแล้ว  ที่ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ อ.สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  70  คน   วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  65  คน 
อ่านเพิ่มเติม...
 กิจกรรมวันครอบครัวสากล   13 พฤษภาคม 2555
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคค ีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ สร้างความสมดุลในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว" 13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ที่ทำการ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยเทพลีลา 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์   8 เมษายน 2555
วันสงกรานต์และวันครอบครัวประจำปี 2555 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อสืบทอดรักษามรดกประเพณีไทย และขอพรจาก ดร.จอง ชิค ยง ผู้อำนวยการเขตภาคพื้นทวีปเอเชีย และครอบครัวคณะกรรมการอาวุโส ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 250 คน
อ่านเพิ่มเติม...
Blessing Ceremony in the Era to Open the Gate to the Victory, Liberation and Completion of         the  True Parents of Heaven, Earth and Humankind,Korea
งานพิธีหลักจัดขึ้นที่หอประชุมอาคารCheong Peace World Center เมืองCheong Pyeong ประเทศเกาหลีใต้ ดร.สาธุคุณ ซันเมียงมูน และ ดร.ฮักจาฮันมูน ภริยาประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี และสันติภาพโลกเป็นประธานประกอบ พิธีมีผู้เข้าร่วมจาก 195 ประเทศทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม...
 Blessing Ceremony in the Era to Open the Gate to the Victory, Liberation and Completion of         the True Parents of Heaven, Earth and Humankind,Thailand
ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร ยูซีเอฟ สหพันธ์ครอบครัวฯ จัดงานพิธีรับพรมงคลสมรส  Blessing Ceremony in the Era to Open the Gate to the Victory, Liberation and Completion of the True Parents of Heaven, Earth and Humankind   
อ่านเพิ่มเติม...
การสัมมนาสำหรับทูตสันติภาพ  “สร้างโลกด้วยรักแท้”   25 กุมภาพันธ์ 2555
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “สร้างโลกด้วยรักแท้”  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ
อ่านเพิ่มเติม...
สหพันธ์สันติภาพสากลร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวฯจัดงานรำลึก และเสวนาเนื่องในวันครอบครัวสากล 2554
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี และ สันติภาพโลก ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรด้านครอบครัว-ภาครัฐจัดงานเฉลิมฉลองและเสวนาเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุม Ideal Family and World Peace เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
การประชุมสัมมนา "Ideal Family and World Peace" จัดโดย สหพันธ์ สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
 
Page 1 of 8
Prev 5 4 3 2 1
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา