องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 30 เมษายน 2558

ในวันที่ 30 เมษายน 2558  มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดงาน  Dr. Chung Sik Yong ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชีย และนางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) กล่าวแสดงความยินดี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ  ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 
   
   
   

 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา