องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 3 กรกฎาคม 2558

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ศาลาประชาคมปึงเถ่ากงม่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวรายงานโดย นางสิริศร โรดริเกส ผู้จัดการโครงการฯ จังหวัดสิงห์บุรี  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี การสวดอำนวยพรโดยผู้แทนนานาศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีการหลัก การรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล และภรรยา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)  โดย นางพรทิพย์ สุขสำราญ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี และนายภาษิต ศิริมาลัย รองประธาน มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 153 คน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของจังหวัดสิงห์บุรี และสมาคมองค์การเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย) ขอบคุณครอบครัวรับพรทุกครอบครัว และอาสาสมัครที่เดินทางไปให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม  ขอขอบคุณร้านเครื่องหนังซันจิล่า รีเทอร์ ขอขอบคุณครอบครัว นายรอนเน่ และนางสิริศร โรดริเกส ครอบครัวนายวรรัตน์ นางจุรีพร ศรีดอกรัก กฤษณะฟาร์ม จังหวัดนครปฐม ครอบครัวนายเวอร์ฮิล นางวารี บี เลเบ็นเดีย ครอบครัวรับพรไทย-ฟิลิปปินส์ เกษราเบเกอร์รี่ สนับสนุนอาหารว่าง เค๊กปลาช่อน จำนวน 500 ชิ้น  ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา