องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 31 พฤษภาคม 2558

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ วัดชัยประโคม ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” การจัดงานในครั้งนี้กล่าวต้อนรับโดย นางปลั่งศรี มูลศาสตร์ ประธานมูลนิธิปลั่งศรี มูลศาสตร์ ศิษย์ และญาติมิตร กล่าวรายงานโดย นายมานพ แสงดำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ขอบคุณวัดชัยประโคมที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ 

   

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา