องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   8 กรกฎาคม 2558

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558   สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งานการรับพรในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย นายภาษิต ศิริมาลัย รองประธาน มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 370 คน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของเทศบาลอำเภอท่าตูม ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ ในครั้งนี้

   

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา