องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 9 พฤษภาคม 2558

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558  มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)  และได้รับเกียรติจาก นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวแสดงความยินดีภายในงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 1,200 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาวอันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา