องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558  มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”  Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองสิทธิ์ อินทร์สอน ปลัดอำเภอลอง กล่าวเปิดงาน และนางอนงค์ เจริญวัย นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญพิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร่ ให้การกล่าวแสดงความยินดีภายในงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 229 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ และขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา