องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 27 มิถุนายน 2558

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา รองประธานอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ และทูตสันติภาพ ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวเปิดงาน โดย นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอนาน้อย การบรรยายให้ความรู้ โดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” การสวดอำนวยพรโดยผู้แทนนานาศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีการหลัก การรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล และภรรยา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)  โดย นายโสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน และนายโชติพัฒน์ โปธัญพิสิษฐ์ สมาชิกสภาจังหวัดน่าน ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 332 คน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของอำเภอนาน้อย และโรงเรียนนาน้อยที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ ขอบคุณครอบครัวรับพรทุกครอบครัว และอาสาสมัครที่เดินทางไปให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม   ขอขอบคุณครอบครัว Mr. Zosimo D. Maglangit Jr., Vice President of IPLC in Philippines & Mrs. Siraprapha P. Maglangit ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณหลักในการจัดงานครั้งนี้

   
   
   

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา