องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 26,30 พฤษภาคม 2558

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์  จัดการอบรมสัมมนา “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนครอบครัว ทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลนาโก จำนวน 200 คน

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ อดีตคณะกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวเปิดงาน โดย นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอกุฉินารายณ์ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ ดำเนินกิจกรรมความเป็นมาของการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ กล่าวรายงาน นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล รองประธาน มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  ให้เกียรตินำกิจกรรมสานสายใยรักครอบครัว ช่วงที่ 1 โดมมี นายสุภาพ และนางนวลไว ไชยสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโก มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่ ประธานผู้ประกอบพิธีรับพรนานาศาสนา นายแพทย์เล็ก และนางวิภา ทวีเติมสกุล ประธานมูล นิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาโก ได้มอบของขวัญ ของที่ระลึกแด่ คณะกรรมการฯเจ้าภาพร่วมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา