องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 มกราคม 2558

ในวันที่ 15 มกราคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวน 400 ครอบครัว

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา