องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 พฤษภาคม 2558

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่จัดโครงการรณรงค์และอบรม “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โดยนางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการฝ่ายครอบครัวมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
ให้การชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินโครงการรณรงค์และอบรม“ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมงาน
“ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ”
ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณย์ผดุงเวทย์ ต.เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ข้าราชการ ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรสและประชาชนทั่วไป

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา