องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 21 มิถุนายน 2558

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดย นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 200 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ  ขอขอบคุณครอบครัว นายจักริน และนางเอมี่ เอี่ยมสำองค์ ครอบครัวนายเทอดศักดิ์ นางอติพร แก้วจันทร์ทอง ครอบครัวนายพงษ์สิทธ์ นางไปรมาดี ทะสะระ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา