องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอบึงบรูพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 กุมภาพันธ์ 2558

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”  Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเปิดงาน  นายมงคลสิทธิ์ ปิยะณรงค์โรจน์ นายอำเภอบึงบูรณ์ และนายไอคุ้น ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศมนตรีบึงบูรณ์ ร่วมให้การกล่าวแสดงความยินดี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 229 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา