องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 4 กรกฎาคม 2558

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลพร้าว    ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมการบรรยาย โดยนายวรากร สำอาง โดยบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายชาญชัย ศรีเสถียร นายอำเภอพร้าว ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  หลังจากนั้นเป็นการสวดอำนวยพรโดยผู้แทนนานาศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีการหลัก การรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล และภรรยา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 139 คน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

   

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา