องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 14 กรกฎาคม 2558

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์ โดยได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายวรากร สำอาง วิทยากร มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวน 595 คน
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของอำเภอหนองหงส์ ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ ในครั้งนี้ 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา