องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 12 มิถุนายน 2558

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกี่ อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ นายกสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอหนองกี่  Dr. Chung Sik Yong  President, Universal Peace Federation – Asia ให้เกียรติกล่าวปาถกฐาพิเศษ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 550 ครอบครัว  เพื่อร่วมส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา การกลายเป็นพ่อแม่ต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

   

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา