องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 กรุงเทพฯ   12 กรกฎาคม 2558

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) และกรุงเทพมหานคร  จัดการอบรมสัมมนา “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ให้กับผู้นำชุมชน  ผู้แทนครอบครัวจากเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 200 คน

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 กรุงเทพฯ   ได้รับเกียรติจาก พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าของความรักที่แท้จริง”โดย Dr. Chung Sik Yong ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชีย  ให้เกียรตินำกิจกรรมสานสายใยรักครอบครัว โดยครอบครัวรับพรอาวุโสรุ่น 6,500 คู่ นายนิพนธ์ นางมาริโก๊ะ อรุณโรจน์โกศล  นายภาษิต ศิริมาลัย และภรรยา รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ  เป็นประธานในพิธีพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้อธิบายขั้นตอน การกลายเป็น “ครอบครัวรับพรต้นแบบ” และดำเนินกิจกรรมสานสายใยรัก 2   

   

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา