องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2558

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 เนื่องในโอกาสปีที่ 21 ของวันครอบครัวสากล จากมติองค์การสหประชาชาติที่ 47/237 ประกาศให้วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันครอบครัวสากล” หรือ International Day of Families เพื่อส่งเสริมให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว โดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่น กิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และภรรยา ให้เกียรติเป็นประธานผู้ประกอบพิธีให้พรหลัก และนางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นพิธีกรดำเนินการหลัก โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 250 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวที และความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอร์รี่ จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนเบเกอร์รี่ และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอขอบคุณ ร้านจิวเวอร์รี่ ดีไซด์บายอติพรที่ให้การสนับสนุนรางวัลเครื่องประดับ จำนวน 10 ชิ้น สำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา