องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2557

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 780 ครอบครัว รวมจำนวน 1,159 คน

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา