องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 6 กรกฎาคม2557

ในวันที่ 6  กรกฎาคม2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ   ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมเกาะกลางน้ำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน  519 คู่

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา