องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 7 ธันวาคม 2557

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทูตสันติภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 210 ครอบครัว

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา