องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30 สิงหาคม 2557

 

18 สิงหาคม 2557 จัดรณรงค์และอบรม “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ”โดย นายพยุงศรี ดีโคตร วิทยากร จากสหพันธ์ครอบครัว เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครอบครัวและผู้ที่จะเข้าร่วมงานรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

 

20 สิงหาคม 2557 การจัดอบรม “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายสมาน สุขจิต หัวหน้าศูนย์ประสานงานสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติความรักที่แท้จริงในครอบครัว เจ้าของแห่งความรักของครอบครัว ทัศนะคติของความเสียสละและ การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น

ในวันที่ 30  สิงหาคม 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมจำนวน 362 คน

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา