องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2557

ในวันที่ 14 กันยายน 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในครั้งนี้ มีจำนวน 100 คู่

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา