องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เมือง จ.ชุมพร 23 พฤศจิกายน 2557

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร  อ.เมือง จ.ชุมพร ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  อ.เมือง จ.ชุมพร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน คู่รัก คู่สมรส คู่สามี-ภรรยา จำนวน 119 คน

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา