องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 13 ธันวาคม 2557

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในครั้งนี้ มีจำนวน 1,083 คน 417 คู่

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา