องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 4 พฤษภาคม 2557

วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัด“งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” (Interfaith Peace Families Blessing Festival: Thai Families Love Unity and Harmony) ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชีย และเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดยมีนายกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสันติภาพ คุณธรรม จริยธรรม ด้านครอบครัว เป็นวิทยากร

ช่วงบ่าย “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” เริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ดร.จอง ชิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย กล่าวแสดงความยินดี และนายเฉลิมพล พลวัล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นกิจกรรม “สานสายใยรัก ฟื้นฟูความสัมพันธ์ความรักในครอบครัว” ด้วยการดื่มน้ำองุ่น ที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความผูกพัน ระหว่างคู่สามีภรรยา และครอบครัว จากนั้นเป็นการสวดอธิษฐานอำนวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ตามลำดับ

นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล และภริยา เป็นประธานนำประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเป็นผู้กล่าวนำให้คู่สามีภรรยาที่ร่วมงานได้ร่วมให้ คำมั่นสัญญารักแห่งพรมงคลสมรส 4 ข้อ โดยมีใจความเน้นเรื่องการรักเดียวใจเดียวและทุ่มเทความรักให้กันและกัน สามีภรรยาตราบนิจนิรันดร์ มีชีวิตที่เสีย สละเพื่อส่วนรวม ทุ่มเทความรักและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน จากนั้นเป็นการอธิฐานอำนวยพร การแลกเปลี่ยน แหวนระหว่างคู่รัก คู่สมรส และการกล่าวแสดงความยินดีแก่คู่รัก คู่สมรส และผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยนางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) งานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คู่ (1,000 คน)

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา