องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2557
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ สันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 533 คน

ขอขอบพระคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์ ครอบครัวคือโรงแห่งความรักและสันติภาพ และงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ดังรายนามต่อไปนี้

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา