องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมสัมมนา“ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ในเขตกรุงเทพมหานคร

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ การสัมมนาผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมของโครงการ แนวคิดหลัก ในการดำเนินงาน และ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจาก คู่รัก   สามี – ภรรยา ที่เป็นครอบครัวตัวแทน ซึ่งๆได้ให้การอบรมเขตต่างๆ ใน กรุงเทพมหานคร และเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมงาน ฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพในโครงการต่อไปหลังจากการอบรม

1. ในวันที่ 4 มกราคม 2557 และวันที่ 11 มกราคม 2557สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมสัมมนาครอบครัวคือ โรงเรียน แห่งความรักและสันติภาพ ณ อาคารยูซีเอฟ ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม  127 คน

ซึ่งนางสังคม เนตรโสภา เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี ดร.เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นให้โอวาทและกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ และได้เรียนเชิญ อาจารย์สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ

2.ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ให้การอบรมสัมมนา โครงการ "ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ" ให้กับผู้นำชุมชน ผู้แทนของครอบครัว คู่รัก-คู่สมรส จาก 7 เขตในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเขต คลองสามวา หนองจอก บางกะปิ วังทองหลาง สวนหลวง ณ อาคารยูซีเอฟ ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้า จำนวน 75 คน

3.ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ให้การอบรมสัมมนา"ครอบครัวคือเสาหลักแห่งสันติภาพ" ครอบครัวตัวแทนจาก ชุมชนชาวมุสลิม เขตคลองสามวา ณ โรงเรียนเบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 114 คน

4. ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 การอบรมครอบครัวให้กับชุมชนแก้วสวัสดิ์ใจบุญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จัดอบรมสัมมนา "ครอบครัวคือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ" ณ ห้องประชุม โรงเรียนฤทธิวิทยา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน

6. และในวันที 30 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดสัมมนา "ครอบครัวคือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ" ให้กับชุมชนสาหร่ายทองคำ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

 

7. วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การสัมมนาครอบครัวในชุมชน เพื่อให้คู่สามีภรรยาตระหนักถึงคุณค่าชีวิตครอบครัว ในชุมชนหัวหมากเกาะกลาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

8. วันที่ 22 ธันวาคม 2556 จัดการอบรมครอบครัว 1 วัน ให้กับ ชุมชนมุสลิม ณ มัสยิดกลาลุล เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน

9. วันที่ 22 มกราคม 2557 ให้การอบรม"ครอบครัวคือประตูสู่สวรรค์" เป็นการสัมมนาครอบครัว เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวแบบอย่างที่ปฎิบัติความรักที่แท้จริง ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 97 คน

สรุป ทางมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดการอบรมให้กับครอบครัวในชุมชน ใน 21 เขตนำร่อง ของกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 รวมจำนวนกว่า 5,000 คน

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา