องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 26 ต.ค. 56 

วันที่ 26 ตุลาคม 2556 สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมผู้ปกครองที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 
   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา