องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ จ.สุรินทร์  16 ธันวาคม 2555

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาล ตำบลท่าตูม ได้จัด โครงการ งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพณหอประชุมเทศบาล ตำบลท่าตูม จ.สุรินทร์ มีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 550 คู่

โดยใน วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นการอบรมในหัวข้อครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ โดยม ีนายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่าย การศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากรการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่องได้แก่ 1. อุดมคติของชีวิต 2. ครอบครัวอุดมคติคือประตูสู่สวรรค์และ 3. ต้นเหตุแห่งความ ขัดแย้งและการแก้ไข โดยผ่านพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์มีตัวแทนครอบครัวมาร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนประมาณ 300 ครอบครัว

วันที่ 16 ธันวาคม 2555 งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาฯมีการแสดงรำถวายพระพรของคณะนักเรียนจากโรงเรียนหนองบัว จ.สุรินทร์ จากนั้นเป็นการ บรรยาย พิเศษหัวข้อ“ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย นายสมยศ เกษศรีสังข์ ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม สานสายใยรัก ฟื้นฟูความสัมพันธ์ความรัก ในครอบครัวด้วยการดื่มน้ำองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรักความผูกพัน โดย มี ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิฯและภริยา เป็นคู่ตัวอย่างพร้อมกับตัวแทนคู่สมรส ที่มาร่วมงานนำกิจกรรมสานสายใยรักนี้

นางสังคม เนตรโสภา เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและนายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม กล่าวเปิดงานและ ต่อด้วยการสวดอธิษฐานอำนวยพรโดยผู้แทนศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม ตามลำดับ

นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯและภริยาเป็นประธานผู้ประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาและเป็น ผู้กล่าวนำให้ทุกคนให้คำมั่น สัญญา แห่งพร 4 ข้อที่มีถ้อยคำที่เน้นเรื่องการรักเดียวใจเดียวและทุ่มเทความรักให้กันและกันระหว่างสามีภรรยาตราบนิจนิรันดร์มีชีวิตที่เสียสละ เพื่อส่วนรวม ทุ่มเทความรัก และสอนให้ลูกเป็นคนดีและรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงานหลังจากนั้นมีการอธิษฐานอำนวยพรการแลกเปลี่ยนแหวนระหว่างคู่รักคู่สมรส

บทเพลงแสดงความยินดีขับร้องโดยนางสาวพัชราภรณ์ ภัทรพันธุ์ และการกล่าวแสดงความยินดีโดย นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นายสิรินเทพ ร่วมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลท่าตูม และศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิฯตามลำดับ

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา