องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ จ.ขอนแก่น  1-2 ธันวาคม 2555

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรส นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่นมีคู่รักคู่สมรสร่วมงาน 650 คู่ โดย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 มีการอบรมในหัวข้อ “ครอบครัวคือ โรงเรียน แห่งความรัก และสันติภาพ”โดยมี นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากรการบรรยายประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ 1. อุดมคติของชีวิต 2. ครอบครัวอุดมคติคือประตูสู่สวรรค์และ 3. ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและการแก้ไขโดยผ่านพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2555 งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาฯกล่าวต้อนรับ โดย พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย ์ประธานมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตประธานสหพันธ์ครอบครัวฯคนแรกเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    นายสมยศ เกษศรีสังข์ เป็นผู้ดำเนิน กิจกรรมสานสายใยรักฟื้นฟูความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวมีการสวดอธิษฐานอำนวยพรโดยผู้แทนศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และซิกข์

ดร. จองซิกยง ผู้อำนวยการสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชียเป็นประธานผู้ประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาโดยทำหน้าที่ในฐานะผู้แทน ท่านสาธุคุณดร. ซันเมียงมูนและภริยา ผู้ริเริ่มงานฉลองรับพรมงคลสมรสฯดังกล่าวท่านเป็นผู้กล่าวนำให้ทุกคนให้คำมั่นสัญญาแห่งพร 4 ข้อที่มีถ้อยคำที่เน้นเรื่อง การรักเดียวใจเดียวและทุ่มเทความรักให้กันและกันระหว่างสามีภรรยาตราบนิจนิรันดร์มีชีวิตที่เสียสละเพื่อส่วนรวมทุ่มเทความรักและ สอนให้ลูกเป็นคนดีและ รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงานหลังจากนั้นมีการอธิษฐานอำนวยพรการแลกเปลี่ยนแหวนระหว่างคู่รักคู่สมรสต่อด้วยบทเพลงแสดง ความยินดีขับร้อง โดยคุณสุสมหญิงตั้งคณากุลและการกล่าวแสดงความยินดีโดยนายเอกนาทดาคัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์และการบรรเทาความยากจน ประเทศเนปาล นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และ นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา