องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ สิงหาคม– ตุลาคม 2555

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และองค์การส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนา “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา  ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม– เดือนตุลาคม 2555 เพื่อเป็นการให้การศึกษา ฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ที่จะมีความยึดมั่นในประเพณี รักเดียวในคู่ครองของตน อบรมลูกหลานให้รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน โดยมีวิทยากรและทีมงาน จากสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากรบรรยาย  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมดจำนวน4,375  คน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา